Kartoteka Osobowa Emigracji Polskiej

Archiwum Emigracji


Zadanie zostało sfinansowane w 89,62% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji